Texts written in English

30,000 mindful breaths / uważnych oddechów

Ponad 30,000 uważnych oddechów!!! / More than 30,000 mindful breaths were taken!!! All in intention to calm down the world’s anxiety. You can check yourself what is the current number. Thank you all who joined! Wszystkie one zostały wykonane w intencji ukojenia światowego niepokoju. Sprawdź sam, jaka jest dokładna liczba. Dziękuję tym, co wzięli udział! #BreathingForWorld